Klasi?na Italija

KLASI?NA ITALIJA

VENECIJA – SIJENA – SAN DJIMINJANO – FIRENCA – RIM – NAPULJ

7 dana (6 nodi) – autobusom i avionom

Polazak: 3.oktobar 2016.

Lacio ili latinski Latium je regija u središnjem delu zapadne Italije. Oblast u kojoj je nastao anti?ki Rim. Razvojem politi?kog i kulturnog života starog Rima postaje srce Rimske imperije. Regija je bogata kulturno–istorijskim spomenicima, ostacima etrurske i rimske kulture. Rim je glavna turisti?ka destinacija a turizam je primarna privredna grana regije. Zahvaljujudi ulaganju u razvoj turizma Rima u ostalim delovima regije ostala je nedirnuta priroda s mirnim selima i starim gradovima. Toskana, regija centralne Italije sa Firencom kao simbolom, ?uvena je po živopisnim pejzažima, bogatom kulturnom nasle?u i velikom uticaju na širenje renesansne kulture i umetnosti širom Evrope. Rodno je mesto italijanske renesanse. Toskana je bila stecište i inspiracija najzna?ajnijih umetnika: Petrarke, Dantea, Boti?elija, Mikelan?ela, Leonarda da Vin?ija… Osim po kulturno–istorijskom nasle?u, Toskana je poznata i po kulinarstvu i vinu u kome uspevaju poznate sorte vina kao što je Chianti. Venecija je ?udesna i jedinstvena, nedostižni original za gradove širom sveta koji samo podsedaju na nju ili se s njom porede. Jedna je od najbogatijih riznica italijanske i evropske kulture i umetnosti. Grad je raskošne arhitekture, prefinjene muzike i neke posebne svetlosti zbog ?ega je prozvana “Serenissima” – presvetla. Sa nekoliko stotina palata i preko 90 crkava deo je svetske kulturne baštine pod zaštitom UNESCO.

PROGRAM PUTOVANJA:

1.dan (03.10.2016.) BEOGRAD–LIDO DI JESOLO
Sastanak putnika na parkingu u bloku 42 na Novom Beogradu, preko puta Buvlje pijace (ugao ulica Jurija Gagarina i Antifašisti?ke borbe) u 06:30 ?asova. Polazak autobusa u 07:00 ?asova. Vožnja teritorijom Hrvatske, Slovenije i Italije sa kradim usputnim zadržavanjima radi odmora. Dolazak u Lido di Jesolo. Smeštaj u hotelu. Nodenje.

2.dan (04.10.2016.) LIDO DI JESOLO–VENECIJA–MONTEKATINI TERME
Doru?ak. Prevoz autobusom do luke Punto Sabioni. Vožnja brodom do Venecije. Panoramsko razgledanje najužeg centra prestonice nekada modne Mleta?ke Republike (IX – XVIII vek): Trg Sv. Marka, Bazilika Sv. Marka sa mozaicima, Duždeva palata, Most uzdisaja, Most Rialto… Slobodno vreme za individualno razgledanje ili fakultativna vožnja gondolama kanalom Grande. Povratak brodom u luku Punto Sabioni. Polazak za Montekatini Terme. Smeštaj u hotelu. Nodenje.

3.dan (05.10.2016.) MONTEKATINI TERME–SIJENA–SAN ?IMINJANO–MONTEKATINI TERME
Doru?ak. Slobodno vreme ili fakultativni polazak za Sijenu, drugog grada Toskane po kulturnom i istorijskom zna?aju i ve?itog rivala Firence. Obilazak centralnog gradskog jezgra, oivi?enog zidinama iz XI veka: Pjaca del Kampo kojom dominira palata sa zvonikom, katedrala izgra?ena od crnog mermera bogato dekorisana mozaicima, Santa Marija Dela Skala – nekada bolnica, danas muzej nadaleko ?uven po slikama iz perioda renesanse. Slobodno vreme. Nastavak putovanja za San ?iminjano, gradida lociranog u samom srcu toskanske doline, okruženog vinogradima i maslinjacima. Zadržao je autenti?an srednjevekovni izgled, opasan zidinama iza kojih se uzdižu visoke kule vidljive sa nekoliko kilometara udaljenosti. Krada pauza za individualno razgledanje i fotografisanje. Povratak u Montekatini Terme. Nodenje.

4.dan (06.10.2016.) MONTEKATINI TERME–FIRENCA–RIM
Doru?ak. Polazak za Firencu, glavni grad regije Toskana: panorama Crkve Santa Marija Novela i crkve San Lorenco, Duomo, zvonika i krstionice, palata Vekio i replika Mikelan?elovog Davida, galerija Ufici, Trg Sinjorija, Ponte Vekio, palata Piti, crkva Santa Marija Kro?e. Slobodno vreme. Polazak za Rim. Smeštaj u hotelu. Nodenje.

5.dan (07.10.2016.) RIM
Doru?ak. Odlazak na panoramsko razgledanje grada autobusom: Dioklecijanove terme, Trg Republike, Via Nacionale, Trg Barberini, Via Veneto, Vila Borgeze, Tvr?ava Sv. An?ela i Crkva Sv. Petra, ostrvo Tiberina, “Bocca della Verita”, Kampidoljo, Trg Venecija, Rimski forum, Koloseum, Crkva Sv. Petra u lancima, Crkva Sv. Jovana Lateranskog, Crkva Santa Marija Ma?ore. Slobodno vreme ili poludnevna fakultativna poseta Crkvi Sv. Petra, vatikanskim muzejima i Sikstinskoj kapeli. Vatikanski muzeji datiraju još iz vremena pape Julija II u XVI veku, ?ije se kolekcije još uvek obogaduju. Obilazak najzna?ajnijih delova zbirki: zbirka anti?kih statua, sala sa tapiserijama, sala geografskih mapa iz XVI veka, sala kandelabra, sobe koje je oslikao Rafaelo… Razgledanje Sikstinske kapele sa delima Peru?ina, Boti?elija i drugih svetski poznatih slikara; u period od 1508. do 1511. godine Mikelan?elo Buonaroti oslikava tavanicu temama iz Starog zaveta, da bi oko 30 godina kasnije, kao temu za prostor iznad oltara, izabrao Strašni sud. Obilazak unutrašnjosti najvede crkve na svetu, Crkve Sv. Petra, u kojoj se nalazi ?uvena “Pijeta”, jedino potpisano delo svestranog renesansnog umetnika Mikelan?ela. Program se završava na velelepnom trgu ispred same crkve, koji je uredio Bernini, najzna?ajniji umetnik italijanskog baroka. Slobodno vreme. Individualni povratak do hotela. Nodenje.

6.dan (08.10.2016.) RIM–NAPULJ
Doru?ak. Polazak za Napulj. Po dolasku odlazak na panoramsko razgledanje grada autobusom: staro gradsko jezgro Napulja je uvršteno na listu svetske kulturne baštine UNESCO-a. Za ovaj grad se vezuje i nastanak jednog od omiljenih jela širom sveta – pice. Obilazak po?inje panoramom luke, koja je peta po zna?aju na Mediteranu, panorama trga Garibaldi, Ulice Umberta I, Trg Municipio sa Anžujskim dvorcem – Kastel Nuovo, fotopauza na vidikovcu priobalja Banjoli i fudbalskog stadiona, brdo Posilipo, priobalja Mergellina, Riviera di Chiaia, Santa Lucia, Villa Comunale, dvorac Jaje… Nastavak pešice do Trga plebiscita, kraljevske palate, galerije Umberta I, nacionalnog teatra, španskih kvartova i trgova?ke ulice Via Toledo. Transfer do hotela. Smeštaj. Slobodno popodne za individualna razgledanja i shoping. Mogucnost posete Pompejama. U I veku naše ere, Pompeja je bila jedna od najlepših i najbogatijih varoši Rimskog carstva. U avgustu mesecu 79. godine naše ere, lava je prekrila i skamenila grad i tako ga „?uvala“ narednih 1500 godina. Na taj na?in sa?uvana je do danas jedinstvena slika arhitekture, urbanizma i na?ina života jednog bogatog grada drevne Imperije. Oblizak grada i to Bazilike, foruma, trga, Macelluma, termalnih kupatila, Faunove kude, pekare, javne kude, teatra… Slobodno vreme. Povratak u Napulj. Nodenje.

7.dan (09.10.2016.) NAPULJ–BEOGRAD
Doru?ak. Transfer do aerodroma za direktan ?arter (ta?no vreme leta znade se 2 dana pred povratak). Sletanje na beogradski aerodrom nakon sat i po vožnje.

Cene su izražene u evrima, po osobi

(Pladanje u dinarima po prodajnom kursu za efektivu AIK banke na dan uplate)

CENA ARANŽMANA

Termin – 03.10.-09.10.2016.
Hotel – Hoteli 3*
Usluga – 6 ND
Cena aranžmana – 299 €
Doplata za 1/1 – 100 €

U cenu aranžmana je ura?unato:
Prevoz turisti?kim autobusom (klima, TV, DVD) na navedenoj relaciji, smeštaj u standardnoj dvokrevetnoj sobi u hotelima kategorije 3* na bazi 6 nodenja sa doru?kom (doru?ak – kontinentalni švedski sto), razgledanje gradova prema programu, prevoz direktnim ?arter letom avio kompanije Air Serbia na relaciji Napulj – Beograd, usluge vodi?a i troškovi organizovanja putovanja.

U cenu aranžmana nije ura?unato:
Dinarski deo aranžmana 1790,00 RSD po rezervaciji, aerodromska taksa 27,8 evra, prevoz brodom Punto Sabioni – Venecija – Punto Sabioni 15 evra, fakultativni izleti: Vatikan 40 evra (ulaznica, vodi?, slušalice), Sijena i San ?iminjano 25 evra, Pompeji 49 evra, turisti?ka taksa: Napulj 3 evra, Rim 4 evra, Montekatini 2 evra, Lido di Jesolo 1 evra (po osobi po nodi, plada se na recepciji hotela), me?unarodno putno osiguranje, individualni troškovi.

Smeštaj naših putnika je u nekom od navedenih hotela ili sli?nim iste kategorije:
Lido di Jesolo – Hotel Torino 3* www.hoteltorinojesolo.it; Hotel Ballariva 3* www.hotel-bellariva.com ili sli?an Montekatini Terme – Hotel Monte Bello 3* www.montebello.com, Hotel La Pia 3* www.lapiahotel.it ili sli?an Rim – Hotel Romulus 3* www.hotelromulus.com, Hotel Residence Parco dei Medici 3* www.pdmr.it ili sli?an Napulj – Hotel Garden 3* www.hotelgardennapoli.it, Hotel La Pace 3* www.hotellapacenapoli.it/index2.html ili sli?an Smeštaj je u standardnim dvokrevetnim sobama. Svaka soba poseduje kupatilo, svaki hotel poseduje restoran, bar, recepciju.

USLOVI PLADANJA:
Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako druga?ije nije definisano). Pladanje se vrši isklju?ivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu za efektivu AIK banke na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

NA?INI PLADANJA:
– gotovinski – avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put.
– ?ekovima gra?ana do 6 mese?nih rata.
– platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina).
– kreditnim karticama Intesa banke mogude je pladati do 6 jednakih mese?nih rata.
– Travel & Smile karticom Piraeus Banke do 12 mese?nih rata. – preko ra?una. – kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/predra?una ugovara direktno sa bankom).
– kreditnim karticama Komercijalne banke mogude je pladati do 12 mese?nih rata. – administrativna zabrana (ako poslodavac/firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa organizatorom.

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0065/2016 od 25.01.2016. godine zaklju?enog sa ugovara?em osiguranja Nacionalnom asocijacijom turisti?kih agencija PU ?YUTA?, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turisti?kih agencija PU ?YUTA?, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na e-mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300050665, od 25.01.2016.godine, Akcionarskog društva za osiguranje ?DDOR Novi Sad?.

Za realizaciju programa je potrebno minimum 100 putnika. Krajnji rok za prijavu je 15 dana pre polaska ili do popune mesta.

Krajnji rok za obaveštavanje putnika u slu?aju otkazivanja putovanja od strane Organizatora je 5 dana pre po?etka putovanja.

Organizator ne snosi odgovornost za eventualne druga?ije usmene informacije o programu putovanja.

Organizator putovanja zadržava pravo da u slu?aju promene kursa na monetarnom tržištu promeni cenu aranžmana. Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja Organizatora