krstarenje-zapadnim-mediteranom

ZAPADNI MEDITERAN

Brodom MSC Poesia

?ENOVA – NAPULJ – MESINA – VALETA – PALMA DE MAJORKA – BARSELONA – MARSEJ – ?ENOVA

(9 dana / 8 nodi) – avionom

Polazak 30.04.2016.

MSC Poesia je tredi brod u „klasi Musica“, porinut je 2008. godine. Skladno o?ekivanjima, ova lepotica gra?ena je po najvišim i najzahtevnijim ekološkim standardima.

Dizajniran u tipi?nom Italijanskom duhu i eleganciji koje gosti povezuju sa MSC brodovima, kabine na brodu MSC Poesia su prostrani i ure?eni sa stilom, a vedina ih ima privatne balkone. Kabine su luksuzno opremljene s posebnom pažnjom koja je posvedena i najmanjem detalju kako bi se postigao veli?anstven izgled ?itavog broda.

PROGRAM PUTOVANJA:

1.dan (30.04.2016.) BEOGRAD – MILANO

Sastanak putnika na aerodromu “Nikola Tesla” u 05:10 ?asova. Poletanje aviona za Milano u 07:10 ?asova (Let JU 540).sletanje u Milano u 08:55 ?asova. Obilazak grada u pratnji vodi?a. Odlazak u hotel, smeštaj, slobodno vreme. Nodenje.

2.dan (01.05.2016.) MILANO – ?ENOVA / ITALIJA

Doru?ak, polazak za ?enovu. Dolazak u ?enovu u prepodnevnim satima. Ukrcavanje na brod MSC POESIA. Slobodno vreme za upoznavanje sa brodskim prostorijama. Isplovljavanje broda iz luke u 17.00 ?asova. Ve?era. Uživanje u brodskim aktivnostima i animacijama.

3.dan (02.05.2016.) NAPULJ / ITALIJA

Uplovljavanje u 13:00 sati – isplovljavanje u 19.00 sati. Centar Napulja je na UNESCO listi Svetske baštine.

Napulj jedan od najlepših gradova u Italiji i Evropi. U svojoj prošlosti promenio je dosta vladara: Vizantija, Lombardi, Normani, Anžujci, Španija, Burboni. S obzirom na to da su Napulj osnovali Grci, ime grada izvedeno je dve starogr?ke re?i „Nea“ i „Polis“ (Novi grad). Ono po ?emu je Napulj širom sveta poznat je vulkan Vezuv, koji se nalazi u njegovoj blizini, drevna Pompeja, staro istorijsko jezgro koje je pod zaštitom UNESCO-a, ukusnoj pici i po kriminalnoj organizaciji Kamora. Povratak na brod. Nodenje.

4.dan (03.05.2016.) MESINA / ITALIJA

Uplovljavanje u 08:00 sati – isplovljavanje u 18:00 sati. Messina je tredi po veli?ini sicilijanski grad, ujedno i administrativni centar istoimene talijanske provincije Messina. Najzna?ajniji spomenici Messine su, katedrala i crkva Annunciata dei Catalani, koja je možda još iz vizantskih vremena, koju su obnovili Normani u 12. vijeku. U Nacionalnom muzeju ?uvaju se umjetnine spašene nakon potresa – 1908. Messina ima univerzitet koji je osnovan još 1548., Pomorski biološki institut i botani?ki vrt. Nodenje.

5.dan (04.05.2016.) VALETA / MALTA

Uplovljavanje u 07:00 sati – isplovljavanje u 13.00 sati. Malta je mediteransko ostrvo ?iji je glavni a možda i najlepši grad Valeta. Malteški jezik je jedini semitskih jezik iz afro-azijske porodice. Malteška kultura je spoj mnogih raznih kultura koje su tokom vekova bile u dodiru s Malteškim ostrvima. Bogato nasle?de duguje malteškim vitezovima i mnogim naradima koji su vekovima pokušavala da je pohode. Nodenje.

6.-7.dan (05.-06.05.2016.) PALMA DE MAJORKA / ŠPANIJA

Uplovljavanje broda u luku oko 21:00 sati isplovljavanje u 05:00 sati. Nodenje. Doru?ak. Majorka kao deo arhipelaga Balearskih ostrva, nalazi se u Sredozemnom moru i najvede je ostrvo u Španiji. Danas je jedna od najpopularnijih letnjih turisti?kih destinacija u Evropi. Administrativni centar Majorke i Baleara je grad Palma sa oko 320.000 stanovnika, pravo mondensko mesto, sa velikim brojem luksuznih hotela, vila i ekskluzivnih mesta za zabavu. Fakulativno razgledanje grada (tri i po sata) : Zamak Bellvera, La Seu Katedrale i palata Almudaina. Nastavak plovidbe.

7.dan (06.05.2016.) BARSELONA / ŠPANIJA

Uplovljavanje u 14:00 sati – isplovljavanje u 23:00 sati . Barselona je glavni grad Katalonije, na obali Sredozemlja, koji krase kitnjasta zdanja ?uvenog arhitekte Antonija Gaudija. Jedinstvena i druga?ija Barselona se smatra jednim od najlepših evropskih gradova. Fakulativni obilazak i poseta najzna?ajnih dela Antonija Gaudija (tri ipo sata): Casa Batlo, Casa Mija (La Pedrera). Najpoznatije delo arhitekte i ujedno najposedeniji arhitektonski objekat u Španiji je katedrala Sagrada Familia (Sveta porodica), nezavršeno remek delo tako?e pod zaštitom UNESCO-a, (nije planirano vreme za ulazak u katedralu. Nodenje.

8.dan (07.05.2016.) MARSEJ

Uplovljavanje u 12:00 sati – isplovljavanje u 19:00 sati. Drugi po veli?ini grad u Francuskoj. Marsej je i najveda trgova?ka luka u zemlji i druga po veli?ini u Evropi, posle Roterdama. Sa 1.600.000 stanovnika, Marsej se daleko razlikuje od mondenskih turisti?kih centara kao što su Kan i Nica, ili mali i još skuplji St. Trope i Antib. Marsej ima sve odlike velegrada, a mediteranska atmosfera je sveprisutna, a istorijski centar grada obiluje zgradama impresivne arhitekture. Nodenje.

9.dan (08.05.2016.) ?ENOVA

Uplovljavanje u 08:00 ?asova. Doru?ak. Iskrcavanje sa broda. Slobodno vreme za šetnju po ?enovi. Panoramski razgled grada u povratku za Milano. Transfer do aerodroma. Poletanje aviona za Beograd u 20:55 ?asova (Let JU541). Sletanje u Beograd 22:30 ?asova. Kraj programa.

CENA PUTOVANJA PO OSOBI U EVRIMA

(Pladanje u dinarima po prodajnom kursu Erste banke na dan uplate)

Brod – Msc Poesia Usluga Unutrašnja  dvokrevetna kabina Balkonska dvokrevetna kabina
30. april 2016. Prema programu 849 € 1149 €

? Jednokrevete kabine na upit uz doplatu

? Trokrevetne i ?etvorokrevetne dostupne su na upit

? Deca od 2 do 12,99 godina u pratnji dve odrasle osobe u kabini pladaju 190 evra.

? Deca od 13 do 16,99 godina u pratnji dve odrasle osobe u kabini pladaju 390 evra.

U cenu aranžmana je ura?unato: Prevoz avionom na relaciji Beograd-Milano-Beograd, transfer od aerodroma do hotela, broda i obratno, smeštaj u dvokrevetnoj kabini po izboru na bazi sedam proširenih punih pansiona, jedno nodenje sa doru?kom u Milanu u hotelu kategorije 4 zvezdice, panoramsko razgledanje Milana u pratnji vodi?a, usluge vodi?a, gala ve?era u toku krstarenja i troškovi organizacije putovanja.

U cenu aranžmana nije ura?unato: Avio-takse oko 97 evra i lu?ke takse 120 evra (pladaju se u agenciji, po prodajnom kursu ERSTE banke, na dan uplate). Dinarski deo aranžmana 1790,00 rsd po rezervaciji. Dodatno se pladaju: alkoholna i bezalkoholna pida na brodu (osim onih navedenih), fakultativni izleti i posete. Obavezna napojnica iznosi od 6,99 evra po nodi za odrasle i 3.5 evra za decu od 4 do 16,99 godina. Ovaj iznos se automatski skida sa ra?una svakog putnika. U cenu tako?e nije uklju?eno me?unarodno putno osiguarnje a ni osiguranje od otkaza putovanja koje se preporu?uje.

OPŠTE NAPOMENE:

 • Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako druga?ije nije definisano). Pladanje se vrši isklju?ivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Erste banke na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.
 • Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.
 • Organizator putovanja zadržava pravo da u slu?aju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slu?aju nedovoljnog broja prijavljenih u?esnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 15).
 • Kona?an iznos avionskih taksi podložan je promeni i utvr?uje se prilikom izdavanja avionske karte, najkasnije 48 sati pre zapo?injanja putovanja.
 • Molimo putnike da pažljivo pro?itaju Opšte uslove putovanjaOrganizatora.
 • Organizator ne snosi odgovornost za eventualne druga?ije usmene informacije o programu putovanja.
 • Fakultativni izleti pladaju se isklju?ivo u evrima, u efektivi. Za realizaciju fakultativnog izleta potrebno je najmanje 15 u?esnika.
 • Sadržaj panoramskog razgledanja grada i fakultativnih izleta podložan je izmeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobradajnicama, lokalitetima, štrajkovima, saobradajnim kolapsom, promenom radnog vremena i sli?no).

Otkazivanja putovanja od strane putnika:

Datum otkazivanja putovanja od strane putnika, predstavlja osnov za obra?un naknade koja pripada organizatoru putovanja, izražene procentualno u odnosu na ukupnu cenu putovanja. Od cene putovanja odbijaju se sledeci iznosi: – 10% cene krstarenja – za otkazivanje u periodu od 60. do 46. dana pre polaska broda; – 25% cene krstarenja – za otkazivanje u periodu od 45. do 31. dana pre polaska broda; – 50% cene krstarenja – za otkazivanje u periodu od 30. do 16. dana pre polaska broda; – 75% cene krstarenja – za otkazivanje u periodu od 15. do 6. dana pre polaska broda;

U slededim slu?ajevima putnik nema pravo ni na delimi?an povradaj upladenog novca: – ako otkaže putovanje 5 dana pre predvi?enog polaska; ako se blagovremeno ne prijavi za ukrcavanje u luci (tri sata pre isplovljavanja broda); ako iz bilo kog razloga prekine ved zapo?eto krstarenje; ukoliko se prilikom ukrcavanja na avion ili brod utvrdi da putnik nema važedi ili ispravan pasoš ili vizu.

USLOVI PLA?ANJA:

Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako druga?ije nije definisano). Pladanje se vrši isklju?ivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu ERSTE banke na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

NA?IN  PLA?ANJA:

 • gotovinski – avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put.
 • ?ekovima gra?ana do 6 mese?nih rata.
 • platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina).
 • kreditnim karticama Intesa banke mogude je pladati do 6 jednakih mese?nih rata.
 • kreditnim karticama Komercijalne banke mogude je pladati do 12 mese?nih rata.
 • Travel & Smile karticom Piraeus Banke do 12 mese?nih rata.
 • preko ra?una.
 • kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/predra?una ugovara direktno sa bankom).

 

Krajnji rok za prijavu je 15 dana pre polaska ili do popune mesta.

Krajnji rok za obaveštavanje putnika u slu?aju otkazivanja putovanja od strane ORGANIZATORA je 5 dana pre po?etka putovanja. ORGANIZATOR putovanja ne snosi odgovornost za eventualne druga?ije usmene informacije o programu putovanja. Organizator putovanja zadržava pravo da u slu?aju promene kursa na monetarnom tržištu promeni cenu aranžmana.

Cenovnik br.3 važi od 01.04.2016.godine