Singapur i Bali - Do?ek Nove godine

SINGAPUR I BALI
14 dana (11 no?i), avionom, grupni polazak

Polazak: 29. decembar 2016.

Singapur – Dinami?an, kosmopolitski grad-država u kome se razli?ite kulture, etni?ke grupe i religije harmoni?no mešaju. Vekovima predstavljaju?i most izme?u istoka i zapada, lociran u srcu fascinantne jugo-isto?ne Azije nastavlja da spaja moderni i tradicionalni stil života. Singapur nudi veliki broj uzbu?enja i nezaboravnih iskustava koja ?ekaju na vas… Indonezija – jugoisto?na azijska republika, najve?i je svetski arhipelag sa oko 17.000 ostrva duž Ekvatora. Klima je tropska. ?etvrta zemlja na svetu po broju stanovnika (218miliona). Glavni grad je Džakarta. Mnogobrojni narodi su indonežanskog, malajskog i kineskog porekla. Tri ?etvrtine stanovništva ispoveda islam, ostale vere su katoli?ka, hindu i budisti?ka. Bali-tropsko ostrvo u indonežanskom arhipelagu, neobi?ne lepote. Bali je okružen Indijskim Okeanom i prekriven bujnim tropskim džunglama kroz koje se vide visoki vulkani. Spektakularna pirin?ana terasasta polja, ribarska sela, misti?na hindu religija, bogato umetni?ko i kulturno nasle?e ostrva otkrivaju jedinstven spoj magi?nog i fascinantnog. Stanovnici Balija se ponose o?uvanom verskom tradicijom, koja se primeduje u svakodnevnom životu i arhitekturi, u veli?anstvenim hramovima i palatama ovog ostrva.

PROGRAM PUTOVANJA:
1.dan (29.12.2016.) BEOGRAD – CIRIH – SINGAPUR
Sastanak putnika na aerodromu “Nikola Tesla” u 04:55 ?asova. Poletanje za Cirih u 06:55 ?asova (Let JU370). Sletanje u 08:45 ?asova. Nastavak putovanja za Singapur u 10:35 ?asova (Let SQ367). Obroci u avionu.

2.dan (30.12.2016.) SINGAPUR
Sletanje u Singapur u 06:00 ?asova. Transfer do hotela. Doru?ak. Smeštaj (prema me?unarodnim uzansama u sobe se ulazi izme?u 12:00 i 14:00 ?asova.). Odlazak na poludnevno razgledanje grada ?iji naziv u prevodu zna?i „lavlji grad”. Singapur je jedan od najmodernijih gradova jugoisto?ne Azije, sa izuzetnom prirodnom lukom, puno moderne arhitekture, starih hramova sa tipi?nom kineskom atmosferom, mnogo raskošnog tropskog zelenila. Obilazak Trga Padan sa zna?ajnim zdanjima gra?enim u engleskom kolonijalnom stilu, kineske ?etvrti, starog kineskog hrama, hindu hrama Šri Marijaman, brda Faber, bašte orhideja i dr. Povratak u hotel. Slobodno posle podne. No?enje.

3.dan (31.12.2016.) SINGAPUR
Doru?ak. Slobodan dan za individualna razgledanja. Uve?e fakultativni do?ek Nove godine. No?enje.

4.dan (01.01.2017.) SINGAPUR
Doru?ak. Slobodan dan za odmor i individualna razgledanja i kupovinu, ili mogu?nost organizovanja fakultativnih izleta (Sentoza ostrvo, voznja džunkama po Singapurskoj luci, Jurong park ptica, kineska bašta, ?uveni zoološki vrt i dr.). No?enje.

5.dan (02.01.2017.) SINGAPUR – DENPASAR (BALI)
Doru?ak. Transfer do aerodroma. Poletanje Poletanje za Denpasar u 08:20 ?asova (Let SQ 938). Sletanje u 11:05 ?asova. Transfer do hotela. Smeštaj. Slobodno posle podne. No?enje.

6.dan (03.01.2017.) BALI
Doru?ak. Slobodan dan za odmor i kupanje (izražen fenomen plime i oseke) i individualne obilaske. No?enje.

7.dan (04.01.2017.) BALI
Doru?ak. Polazak na celodnevni izlet – Kintamani. Ovo je najatraktivnija tura na ostrvu i obuhvata posetu živopisnim selima smeštenim u raskošnom prirodnom ambijentu, sa ku?ama gra?enim u tipi?nom balinežanskom stilu. Skoro svako selo je poznato po nekom od umetni?kih zanata, kao što su izrada predmeta od srebra, zlata i plemenitog drveta, po umetni?kim galerijama i dobro o?uvanim kulturno-istorijskim spomenicima. Izlet uklju?uje i tradicionalni ples barong, posetu manastiru iz 11. veka, koji je istovremeno posve?en Budi i Šivi (Goa Gajah), kraljevske grobnice iz 12.veka Gunung Kavi, jezero Batur sa pogledom na istoimeni vulkan, svete izvore Tampak Siring i dr. Povratak u hotel. No?enje.

8.-12.dan (05.-09.01.20167) BALI
Doru?ak. Slobodni dani za odmor, kupanje i individualne obilaske. No?enja.

13.dan (10.01.2017.) DENPASAR (BALI) – SINGAPUR
Doru?ak. Napuštanje soba do 12:00 ?asova. Slobodno vreme. Transfer na aerodrom. Poletanje za Singapur u 20:05 ?asova (Let SQ 947). Sletanje u Singapur u 22:40 ?asova.

14.dan (11.01.2017.) SINGAPUR – PARIZ – BEOGRAD
Nastavak putovanja za Pariz u 00:10 ?asova (Let SQ336). Obroci u avionu. Sletanje u 07:10 ?asova. Poletanje za Beograd u 10:00 ?asova (Let JU 311). Sletanje u Beograd u 12:20 ?asova.

Cena aranžmana po osobi u evrima
(Pla?anje u dinarima po prodajnom kursu za efektivu AIK banke na dan uplate)

Hoteli – Peninsula Excelsior 4* BalI – Patra Jasa Bali Resort & Villas 5*
Usluga – No?enje sa doru?kom
1/2 – 1840 €
Doplata za 1/1 sobu – 590 €

Dvokrevetne sobe sa pomo?nim ležajem ne preporu?ujemo za tri odrasle osobe. Tre?i krevet ne odgovara standardnoj veli?ini i vrši se na upit. Tre?a odrasla osoba ne ostvaruje popust u dodatnom ležaju

U cenu aranžmana je ura?unato:
Prevoz avionom na navedenim relacijama, smeštaj u dvokrevetnim sobama u hotelu sa 4* u Singapuru (hotel Peninsula Excelsior) i u deluxe sobama u hotelu Patra Jasa Bali Resort & Villas 5* (po lokalnoj kategorizaciji), na bazi no?enja sa doru?kom (švedski sto), transferi i obilasci prema programu, troškovi organizovanja i vo?enja putovanja.

U cenu aranžmana nije ura?unato:
Avio-takse u iznosu od 493 evra (koje se sastoje od slede?ih nerefundabilnih taksi: eur 369.58YQ, 17.92YQ i refundabilnih eur 16.72RS, 0.22RS, 15.41CH, 3.30LG, 0.98RF, 15.14SG, 4.03OP, 7.28OO, 15.60D5, 18.67QX, 8.15FR),(avio-takse u trenutku pravljenja programa – kona?an iznos avio taksa podložan je promeni do dana polaska na putovanje), dinarski deo aranžmana u iznosu od 1790 dinara koji se pla?a po rezervaciji, Indonežanska izlazna taksa 200.000 IDR (oko 13 evra) koja se pla?a prilikom izlaska iz zemlje, fakultativni izleti, me?unarodno putno osiguranje, kao ni osiguranje od otkaza putovanja koje se preporu?uje.

OPISI HOTELA: Peninsula Excelsior Hotel 4* (lokalna kategorizacija) – Singapur http://www.peninsulaexcelsior.com.sg/ Hotel je centralno lociran, udaljen oko 5 minuta vožnje od Marina Sands Bay. Hotel ima dva otvorena bazena, restoran i elegantne sobe sa prozorima od poda do plafona. Hotel je udaljen nekoliko minuta od glavnih poslovnih i tržnih centara. Sobe su opremljemne sa TV sa kablovskim kanalima, elektronskim sefom, ketlerom za kafu/?aj, mini barom. Obezbe?en je beži?ni internet. Patra Jasa Bali Resort & Villas 5* (lokalna kategorizacija) – Bali www.thepatrabali.com PATRA JASA BALI RESORT& VILLAS (Tuban, Kuta) okružen je tropskom baštom veli?ine 11 hektara. Nalazi se na južnoj obali ostrva, poznatoj po nezaboravnim zalascima sunca, a pet minuta vožnje od me?unarodnog aerodroma Ngurah Rai i centra Kute, odnosno 15 minuta vožnje od Denpasara. Lokacija ovog hotela omogu?ava brz odlazak u kupovinu ili u centre zabave. Tako?e je idealan za miran odmor i opuštanje. Odllikuje ga spoj tradicionalnog i modernog. Nameštaj je izra?en u tradicionalnom balinežanskom stilu, a bazeni su sa pogledom na okean. Sobe su klimatizovane, imaju balkon, satelitsku TV, frižider, mini-bar, pristup Internetu, fen, room service 24 ?asa.

KORISNE INFORMACIJE:
Vize: Državljanima Srbije sa biometrijskim pasošima (važnost pasoša najmanje 6 meseci po povratku sa putovanja) nije potrebna viza za Indoneziju. Putnici iz ostalih zemalja iz regiona treba sami da se raspitaju kod diplomatskih predstavništva u svojim zemljama.

Nov?ana jedinica:
Bali – indonežanska rupija: 1 USD = 13,240.93 IDR 1 EUR = 14,803.89 IDR
Singapur – singapurski dolar: 1 USD =1.36645 SGD 1 EUR = 1.53288 SGD

Klima: Bali i Singapur imaju vrlo sli?nu klimu – toplo preko cele godine sa temperaturama od 26 do 32°C. Mogu?i kra?i tropski pljuskovi.

USLOVI PLA?ANJA:
Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako druga?ije nije definisano). Pla?anje se vrši isklju?ivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu za efektivu AIK banke na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

NA?INI PLA?ANJA:
– gotovinski – avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put. – ?ekovima gra?ana do 6 mese?nih rata.
– platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina).
– kreditnim karticama Intesa banke mogu?e je pla?ati do 6 jednakih mese?nih rata.
– kreditnim karticama Komercijalne banke mogu?e je pla?ati do 12 mese?nih rata
– Travel & Smile karticom Piraeus Banke do 12 mese?nih rata. – preko ra?una.
– kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/predra?una ugovara direktno sa bankom).
– administrativna zabrana (ako poslodavac/firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa organizatorom).

Za realizaciju programa je potrebno minimum 15 putnika. Krajnji rok za prijavu je 15 dana pre polaska ili do popune mesta.Krajnji rok za obaveštavanje putnika u slu?aju otkazivanja putovanja od strane organizatora je 5 dana pre po?etka putovanja.

Organizator ne snosi odgovornost za eventualne druga?ije usmene informacije o programu putovanja.

Organizator putovanja zadržava pravo da u slu?aju promene kursa na monetarnom tržištu promeni cenu aranžmana. Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja organizatora.